بررسی معادن خصوصی زعالسنگ مازندران و گیلان جلد دوم

فهرست مطالب  جلد دوم  کتاب معادن خصوصی گیلان و مازندران   ۱- فهرست مطالب  جلد دوم  کتاب معادن خصوصی گیلان و مازندران بخش اول   شماره ردیف                    عنوان   مقدمه ای بر  تغییرات کیفی زغالسنگ   پارامتر های موثر در محاسبه ذخایر