گوزَل

  گوزل گوزللر ایچره سن، ای گوزلیگه جان نه قدر گل یارادیب، گوللر ایچره، بیر آرادان تاریم یاراداندا نقشوی شاید که ایستمیش جانان اوقدر گوزل یارادیب رسمووی گوزل یارادان تاریم دا شک اله ییر، آفرین دیر اوزنه، بلکه ده اوجادان