ارزیابی فنی و اقتصادی لاتریت نیکل دار در دنیا

فهرست مقدمه ارزیابی فنی واقتصادی ذوب لاتریت نیکل دار محدوده کوکوئی هالا در بریتیش کلمبیای کانادا بررسی فنی اقتصادی نهشته نیکل کبالت Old Nick در کانادا ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه تورناگین در بریتیش کلمبیای کانادا نهشته های نیکل کاراجاس

گزارش مرحله دوم عمليات اكتشافي لاتريت نيکل دار

فهرست مندرجات خلاصه فصل دوم ويژگی های محدوده اکتشافی موقعيت جغرافيايي شرايط آب و هوايي مشخصات محدوده اكتشافي سوابق مطالعاتی و حجم عملیات اکتشافی انجام شده قبل از شروع به کار زمين شناسي عمومي سازند جهرم (آهکهاي دولوميتي ، ائوسن)

طرح بهره برداری از معدن لاتریت نیکل دار چاه غیب بوانات فارس

خلاصه ۱- موقعيت جغرافيايي ۲- شرايط آب و هوايي ۳- مشخصات محدوده اكتشافي ۴ – زمين شناسي ۱-۴- زمين شناسي محدوده اکتشافی ۲-۴- ژنز و منشاء لاتريت ها ۳-۴- واحدهای سنگ شناختی نقشه ۱:۱۰۰۰ ۵-۴- زمين شناسي كانسار ۵- ارزیابی

گزارش مرحله اول عمليات اكتشافی لاتريت نيکل دار

‎ فهرست مندرجات خلاصه فصل اول کانسار های نيکل مقدمه کاربرد نیکل ذخاير سولفيدي نيکل لاتريت هاي نيکل دار تیپ های پروفیل لاتریت مشخصه هاي عمومي ذخاير نيکل لاتريت ذخاير در مکان و زمان عيار و اندازه ذخاير کاني شناسي